#Blokada requesta POST RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST RewriteCond %{THE_REQUEST} newsletter/add_member/1 [NC] RewriteRule ^ - [F,L] Fitness Klub RYTM w zdrowiu. w formie. w Rytmie. - Agnieszka R.

Agnieszka R.

Prowadzone zajęcia

 TBC, Płaski Brzuch, Power Shape Bar, TRX Basic